21º Parábola de Cristo – A parábola do rico e de Lázaro – Lucas 16:19-31